Γερμανία: Εμφάνισε πλεόνασμα-ρεκόρ, ανάπτυξη του ΑΕΠ 2,5%

Πλεόνασμα-ρεκόρ εμφάνισε η Γερμανία στο α΄ εξάμηνο του έτους, καθώς η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης συνέχισε να αναπτύσσεται έντονα.

Η γερμανική κυβέρνηση εμφάνισε πλεόνασμα 18,3 δισ. ευρώ σε όλα τα επίπεδα –ομοσπονδιακό, περιφερειακό και δημοτικό- σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας Destatis.

Τα κυβερνητικά έσοδα από φόρους, κοινωνικές εισφορές και άλλους πόρους ανήλθαν σε 724 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Οι δαπάνες αυξήθηκαν με τον ίδιο ρυθμό, κατά 4,3%, και διαμορφώθηκαν στα 705 δισ. ευρώ.

Επίσης, η γερμανική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 2,5% στο β΄ τρίμηνο (σε σχέση με το β΄ τρίμηνο του 2016) και 0,6% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2017, επιβεβαιώνοντας μια αρχική εκτίμηση από τις 15 Αυγούστου.

Κύριος λόγος για την ανάπτυξη της γερμανικής οικονομίας ήταν η αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων και της ιδιωτικής κατανάλωσης.

Επίσης, η ιδιαίτερα χαμηλή ανεργία συνέχισε να ενισχύει το καταναλωτικό κλίμα.

Πηγή: capital.gr