Γνωρίζετε ότι…

Φορολογία και κορωνοϊός…

• Παράταση καταβολής φόρων μέχρι τέλους Αυγούστου 2020: Παρατείνονται μέχρι 31.08.2020, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις, οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ οφειλών, δόσεις ρύθμισης αλλά και οφειλές ΦΠΑ που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και 30/4/2020. Η παράταση αφορά επιχειρήσεις με κύριο ενεργό κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ) κατά τις 20.03.2020, που περιλαμβάνεται στην επικαιροποιημένη λίστα των πληττόμενων ΚΑΔ του ΥΠΟΙΚ. Για την εφαρμογή της παράτασης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας μετά την ολοκλήρωση του μέτρου.

• Φορολογικά μέτρα για την αντιμετώπιση του οικονομικού σοκ λαμβάνουν τα κράτη, το ένα μετά το άλλο: Στην Ιταλία δίνονται μειώσεις φόρου για επιχειρήσεις που είδαν μειώσεις στους τζίρους τους άνω του 25%. Η Κίνα εξαιρεί από τον ΦΠΑ μία σειρά από υπηρεσίες όπως ιατρικές υπηρεσίες, υπηρεσίες εστίασης, ξενοδοχειακές υπηρεσίες στις οποίες κανονικά επιβάλλεται ΦΠΑ με συντελεστή 6%. Επίσης στην Κίνα ο χρόνος έκπτωσης των ζημιών για επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού τομέα επεκτείνεται από 5 στα 8 χρόνια. Στη Γερμανία συζητείται η εφαρμογή ενός πρόσθετου φόρου αλληλεγγύης 5,5% στα υψηλά εισοδήματα. Στις ΗΠΑ προωθείται η μείωση του φόρου μισθωτών υπηρεσιών που βαρύνει εργοδότη και εργαζόμενο. Στην Ταϊλάνδη μειώνονται παρακρατούμενοι εταιρικοί φόροι από 3% σε 1,5% μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020. Στις περισσότερες χώρες έχει ήδη δοθεί παράταση υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων.

• Επιπρόσθετα μέτρα που πρέπει να εξεταστούν λόγω COVID-19: Ενδιαφέρον μέτρο αποτελεί ότι στο Hong Kong ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2020 εφάπαξ μείωση φόρου στους μισθωτούς ύψους περίπου 2.400 ευρώ και εφάπαξ επίδομα σε μόνιμους κατοίκους της χώρας, ύψους περίπου 1.200 ευρώ. Στην Ελλάδα εκτιμούμε ότι με τα νέα δεδομένα στην κατανάλωση (καθίζηση δαπανών για αγαθά και υπηρεσίες που δεν αφορούν βασικές ανάγκες) είναι εξωπραγματικό να ζητείται από τα φυσικά πρόσωπα να καταναλώνουν το 30% του (προ φόρων) εισοδήματός τους, και μάλιστα μόνο ηλεκτρονικώς, προκειμένου να μην τους επιβάλλεται επιπλέον φορολογική επιβάρυνση 22% στη διαφορά. Στο πλαίσιο των μέτρων πρέπει να δοθεί επίσης παράταση και σε σημαντικές προθεσμίες της φορολογικής διοίκησης (π.χ. για αίτηση προσώπων που απαλλάσσονται από αλληλέγγυα ευθύνη για χρέη νομικού προσώπου και αίτηση για υπαγωγή στον νέο νόμο περί εναλλακτικής φορολόγησης των μη κατοίκων προσώπων υψηλού πλούτου).

• Μη εφαρμογή ευρωπαϊκών απαγορεύσεων για κρατικές ενισχύσεις λόγω COVID-19: Η νομοθεσία της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις επιτρέπει στα κράτη-μέλη να αποζημιώνουν τις εταιρείες για τις ζημίες που οφείλονται άμεσα σε έκτακτα γεγονότα. Συνεπώς, τα μέτρα που θα ληφθούν στον αεροπορικό, στον τουριστικό και σε άλλους πληττόμενους κλάδους θα είναι εναρμονισμένα με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

• Επιπτώσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο και μέτρα αντιμετώπισης: Οι οικονομικές απώλειες λόγω της εξάπλωσης του COVID-19 για τα ελληνικά ξενοδοχεία υπολογίζονται περίπου στα 522 εκατ. ευρώ σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Οι ακυρώσεις δωματίων και η πτώση μελλοντικών κρατήσεων οδηγεί παράλληλα και στη μείωση των θέσεων εργασίας σε έναν κλάδο δυναμικό για την οικονομία της χώρας. Παράλληλα με τα μέτρα για την οικονομική ενίσχυση του ξενοδοχειακού κλάδου, προτείνεται και η θέσπιση ειδικών φορολογικών ελαφρύνσεων, όπως η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ, για ξενοδοχεία και εστίαση.

• Η επίδραση της ταξιδιωτικής καραντίνας σε θέματα φορολογικής κατοικίας: Η αδυναμία μετακίνησης στελεχών ενδέχεται να επηρεάσει τον τόπο άσκησης της πραγματικής διοίκησης της εταιρείας, εφόσον τα διοικητικά στελέχη αδυνατούν να επιστρέψουν στη βάση τους λόγω της απαγόρευσης μετακίνησης. Στην περίπτωση αυτή, αν κριθεί ότι η διοίκηση της εταιρείας πραγματοποιείται τελικά στη χώρα καραντίνας, η τελευταία δύναται να θεωρήσει το νομικό πρόσωπο ως φορολογικό κάτοικο αυτής και να προχωρήσει στην επιβολή φορολογικών υποχρεώσεων. Κατά τον ίδιο τρόπο, δύναται να επηρεαστεί και η φορολογική κατοικία των φυσικών προσώπων που συμπληρώνουν τις προβλεπόμενες από τον νόμο 183 ημέρες παρουσίας στη χώρα καραντίνας.

• Κινητικότητα εργαζομένων και κίνδυνος μόνιμης εγκατάστασης για την επιχείρηση: Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιλέγουν στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως απασχόλησης, να μετακινηθούν, σε άλλη χώρα που έχει επηρεαστεί λιγότερο από τον COVID-19, ελλοχεύει ο κίνδυνος για την επιχείρηση να αποκτήσει μόνιμη εγκατάσταση στη δεύτερη αυτή χώρα και να της επιβληθούν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις.

Πηγή: Grant Thornton/kathimerini.gr