Διατηρούνται οι ανησυχίες για την παγκόσμια οικονομία