Μέσα στον Φεβρουάριο η ηλεκτρονική πλατφόρμα για σύσταση επιχειρήσεων

Εντός του Φεβρουαρίου αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Μιας Στάσης, της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω της οποίας θα γίνεται η σύσταση των επιχειρήσεων από τον προσωπικό υπολογιστή των ιδρυτών τους.

Το νέο σύστημα θα έχει εφαρμογή αρχικά στις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ) και θα επεκταθεί σταδιακά και σε άλλες νομικές μορφές. Ο χρόνος σύστασης αναμένεται να μειωθεί δραματικά από τις 12,5 ημέρες που ισχύει σήμερα για τις ΙΚΕ βάσει της τελευταίας έκθεσης «Doing Business 2018» της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, χθες, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων ο νέος γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή κ. Δημήτρης Αυλωνίτης, η πλατφόρμα είναι έτοιμη και αυτό που μένει για την ενεργοποίησή της είναι η υπογραφή από τους συναρμόδιους υπουργούς της σχετικής απόφασης για τις λεπτομέρειες λειτουργίας της. Το βασικό πλεονέκτημα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας είναι η διασύνδεσή της με άλλα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου όπως είναι το Τaxis, γεγονός που θα επιτρέπει ηλεκτρονικά την εγγραφή στο φορολογικό μητρώο και την απόδοση ΑΦΜ στην εταιρεία. Αλλωστε, με την είσοδό του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ζητείται από τον ενδιαφερόμενο να χορηγεί εξουσιοδότηση στην ηλεκτρονική υπηρεσία προκειμένου αυτή να έχει πρόσβαση σε στοιχεία του που τηρούνται σε άλλες ηλεκτρονικές βάσεις του Δημοσίου.

Ειδικότερα, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Μιας Στάσης θα γίνονται τα εξής:

• Ο έλεγχος της αίτησης της επιχείρησης και των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ηλεκτρονικά.

• Ο προέλεγχος και η κατοχύρωση της επωνυμίας της επιχείρησης.

• Χορήγηση αριθμού ΓΕΜΗ και κωδικοί πρόσβασης σε αυτό.

• Ανοιγμα μερίδας και φακέλου στο ΓΕΜΗ.

• Εγγραφή στο φορολογικό μητρώο και απόδοση ΑΦΜ από το Τaxis στην εταιρεία.

• Ανακατεύθυνση της εταιρείας στο κατάλληλο πληροφοριακό υποσύστημα του Τaxis προκειμένου να αποδοθεί σε αυτήν κλειδάριθμος.

• Αποστολή στον οικείο φορέα κοινωνικής ασφάλισης των στοιχείων της εταιρείας και των φυσικών προσώπων, εταίρων, διαχειριστών ή μελών Δ.Σ. αυτής.

• Εγγραφή της εταιρείας στο μητρώο του αρμόδιου επιμελητηρίου.

• Πληρωμή του γραμμάτιου ενιαίου κόστους σύστασης και, όπου απαιτείται, του τέλους υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα γίνεται και η απόδοση των παραπάνω εισπραττομένων τελών.

• Ενημέρωση, τέλος, των ενδιαφερομένων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης της εταιρείας και παράδοση θεωρημένων αντιγράφων των συστατικών εγγράφων και της ανακοίνωσης σύστασης.

Πρόθεση του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης είναι να επεκταθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία Μιας Στάσης σε όλο τον κύκλο μιας επιχείρησης. Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή διενεργεί μελέτη έτσι ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα να μη ζητούνται ξανά και ξανά από τους φορείς του Δημοσίου δικαιολογητικά που έχουν ήδη υποβάλει μία φορά, αλλά αυτά να τηρούνται σε μια βάση δεδομένων από όπου θα μπορεί να τα αντλεί ο κάθε φορέας άμεσα.

Πηγή: kathimerini.gr