Πρωτογενές πλεόνασμα 7,6 δισ. ευρώ

Πρωτογενές πλεόνασμα 7,6 δισ. ευρώ Download PDF